JABETZA INTELEKTUALEKO ESKUBIDEAK LAGATZEA – Espainia

Jabetza Intelektualari buruzko Legeari dagokionez (1/1996 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 12koa, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena, gaiari buruz indarrean dauden lege-xedapenak erregularizatu, argitu eta harmonizatuz), adierazten duzu inprimaki honen bidez partekatzen duzun obraren jabetza intelektualeko eskubideen egilea eta/edo titularra zarela. 

Horri dagokionez, inprimakia onartuz, INNOVAMAT EDUCATION, S.L.ri (aurrerantzean, “INNOVAMAT“) lagatzen dizkiozu arestian aipatutako obraren gaineko jabetza intelektualeko eskubide guztiak. Eskubide horien artean daude, baina ez dira mugatzen, erreprodukziorako, banaketarako, komunikazio publikorako eta eraldaketarako eskubideak, egun dauden eta ezagutzen diren ustiapen-modalitateetako edozeinetan. 

Lagapena modu globalean egiten da estatu guztietarako, eta jabari publikoan sartu arte iraungo du. Ez zaio konpentsazio ekonomikorik emango INNOVAMATi akordio honen arabera egindako eskubide-lagapenagatik.

Innovamat