Programa osagarriak Ebaluazioa eta esku-hartzea
Ezagutu zure ikasleen errendimendua eta jorratu dauzkaten desberdintasunak jatorritik
LH 1 eta 2

Esku-hartze goiztiarra

Hartu aurrea eta ez utzi inor atzean.

Tradizionalki, ikasleek huts egin arte itxaron izan dugu jardun baino lehen. Errendimendu baxuak eskolaren errendimenduan eragina duenean esku hartzen bada, zaila da konpontzea.

Teknologiari esker, errendimendu baxua askoz lehenago eta merkeago identifika dezakegu, eta lehenago jardun dezakegu, horrela arazo bihurtzea saihesteko.

Bi tresna hauekin lortuko dugu:

Gure esku-hartze goiztiarrarekin, errendimendu baxuko ikasleen % 80 baino gehiago bere gelaren erritmora iristen da, esku-hartzerik gabe baino 30 portzentaje-puntu gehiago.
Irakurri ikerketa osoa
Literatura zientifikoa

Zer dira Tiers sistema eta RTI?

 

Errendimendu matematikoak banaketa normal bati jarraitzen dio. 30 pertzentiletik beherako ikasleek (errendimendu baxuko eremua) ziurrenik ez dute gelaren erritmoa mantentzen.
Ikasle horien artean, ikasteko zailtasuna dutenak eta iraganean estimulu egokiak jaso ez zituztenak bereizi behar ditugu.

Mailak igaro ahala, modu organikoan bereiz dezakegu zein ikasle dauden talde bakoitzean. Hala ere, ordura arte esku hartzeko itxaronez gero, beranduegi izaten da bi kasuetan. Aldiz, goiz esku hartzen badugu, ikasgelako maila-ezberdintasunak nabarmen murrizten dira.

Esparru honetan, ikasleak 3 mailatan (Tiers) biltzen ditugu, behar duten laguntza-mailaren arabera.

Esku-hartzea amaitzean, errendimendu baxuko eremuan dauden hasierako % 30ean, 5 ikasletik 4k atera egiten dira, esku-hartzeari erantzunez.

Esku-hartzeari ez erantzuteak ikasteko zailtasun posible bat eta laguntza intentsiboago baten beharra adierazten du.

Zenbakiaren kontzeptuan esku hartzeko jarduerak

Identifikatu kantitate txikiak berehala, automatizatu zenbaki baten hurrengoa lortzea, barneratu zenbakien zuzena…

Ezkutatutako elementuen multzoak konparatzea [1, 30]

Proba ezazu

Segmentatu gabeko zuzena (0-100)

Proba ezazu

10era arteko kopurua eta grafia

Proba ezazu
Errendimendu-txostena

Txosten konparatiboak eskala unibertsalarekin

Ezagutu etorkizunean zailtasunak garatzeko ikasle bakoitzak eta aitzindari kognitibo bakoitzak duten arrisku posiblea.

Errendimendu matematikoaren aitzindari guztien analisia

 • Exekuzio-abiadura,
 • Prozesatzeko abiadura,
 • Zenbakien ezagutza,
 • Magnitudeen konparazioa,
 • 1-100 tarteko zenbakien zuzena,
 • Laneko memoria,
 • Arintasun aritmetikoa eta
 • Arrazoiketa logikoa.

Erreferentzia gisa, eskala unibertsalarekin eta ikastetxeko gainerako klaseekin

Ebidentziek babestuta

Matematikan esku hartzeko erantzun-esparru erdiautomatiko eta eskalagarri baten garapena eta balioztatzea.

Espainian egindako ikerketa, Springer Nature aldizkariak argitaratua

13 ikastetxetan banatutako 418 ikasleko lagina; 5ek esku-hartzea jaso zuten, eta 8k kontrol-taldekoa.

Matematikan errendimendu txikiagoa eta esku-hartze goiztiarretan parte hartu duten ikasleen % 81ek arintasun aritmetikoa hobetzen dute.

LH 3tik DBH 2ra

Erreferentziazko ebaluazioa

Ikusi nola aritzen diren ikasleak espero zenarekin alderatuta.

Eskola-garaian, garrantzitsua da gure ikasleen errendimendua modu objektibo eta normalizatuan ezagutzea. Zeregin hori proba ofizialen esku dago, baina, maiztasun txikiarekin egiten direnez, gure esku hartzeko gaitasuna mugatzen dute.

Gure tresnaren bidez, ebaluazio kalifikatzailea, fidagarria eta aldizkakoa egin dezakegu. Gainera, hezkuntza-komunitate handia izateak gure egoera errealitate baliokidea duten ikastetxeekin alderatzeko aukera ematen digu.

ERREFERENTZIAZKO EBALUAZIOA

ConMAT matematika-ezagutzako probak

Neurtu matematika-ezagutzako maila, bai edukietan, bai prozesuetan. Neur ezazu modu automatizatuan ikasturtearen hasiera eta amaiera bakoitzean. Lortu zure eskolen eta beste zentro batzuek lortutako emaitzen arteko konparaketa.

Edukien tipologia

Kontzeptuak Prozedurak Prozesuak
LH 3

Galdera: Zenbat erpin eta ertz ditu prisma honek?
Edukia: Espazioa eta forma (Poliedro baten erpinak eta ertzak identifikatzea)

LH5

Galdera: A puntuari begira zegoen pertsona bat biratu egin da B puntuari begiratzeko. Zenbat graduko biraketa egin du eskuinerantz?

Edukia: Neurria (Angelu zuzen batek 90° neurtzen duela identifikatzea)

LH4

Galdera: Zein da eragiketa honen emaitza?
– 1 000 = -251

Edukia: Zenbaketa eta kalkulua (Nahi den estrategiarekin kenketak egitea)

LH6

Galdera: Lau pertsona beheko eraikuntzari begira daude, bakoitza perspektiba ezberdin batetik. Zein da 2. pertsonari dagokion bista?

Edukia: Espazioa eta forma (Perspektiban dagoen irudi baten albotiko bista eta goitiko bista irudikatzea)

LH 3

Galdera: 2 bolarekin, 3 zutabeko abako batean 6 zenbaki ezberdin adieraz ditzakegu. Zein da falta den zenbakia?

Edukia: Zenbaketa eta kalkulua (Zenbakiak abako bidez adieraztea)

LH6

Galdera: Lau ikaslek 18,80+ 1,45 + 1,45 batuketaren emaitza kalkulatu dute zenbakien lerroan saltoak eginez. Ikasleetako batek ez du eragiketa ondo egin, nork?

Edukia: Zenbaketa eta kalkulua (Bi zenbaki dezimaldun batzea zenbakien lerroan saltoak eginez)

Proben edukiaren xehetasunak

LH 3

Maila: Lehen Hezkuntzako 3. mailaren amaieran eta/edo 4. mailaren hasieran

Eduki espezifikoak:

 • Zenbakiak adieraztea (zenbakien lerroan eta abakoan) eta zenbakien lerroan 0-1000 arteko zenbakiekin eragiketak egitea
 • Biderketaren propietateak identifikatzea eta biderkatzeko taulen emaitzak automatizatzea.
 • Laukizuzen eredua erabiliz biderkatzea.
 • Elementuak banatuz eta multzoak eginez zatitzea.
 • Testuinguruan kokatutako egoerak ebaztea zatiketekin 0-1000 tartean.
 • Ertzak eta erpinak identifikatzea.
 • Translazioak aplikatzea 2D irudi bati.
 • 3D irudi baten bistak irudikatzea.
 • Poliedroak eratzea beren garapen lauetan oinarrituz.
 • Poligonoak sailkatzea: alde eta erpin kopuruaren arabera.
 • Errenkadak eta zutabeak identifikatzea.
 • Objektu bati mugimendu-jarraibideak ematea haren orientazioa kontuan hartuta.
 • Egoera baterako zein diren neurri-unitate egokiak identifikatzea.
 • Erregela batekin neurtzea.
 • Lauki-sare batean azalerak neurtzea.
 • Denbora neurtzeko testuinguruan kokatutako egoerak ebaztea.
 • Gertaera ziurrak, posibleak eta ezinezkoak identifikatzea.
 • Barra-diagrama bateko datuak interpretatzea.
 • Ekuazio piktorikoak dituzten sistemak ebaztea.
 • Zenbakiak eraldatzea aldaketa-makina erabiliz.
 • Jarraibide sekuentzialei jarraitzea (pentsamendu konputazionala).
LH4

Maila: Lehen Hezkuntzako 4. mailaren amaieran eta/edo 5. mailaren hasieran

Eduki espezifikoak:

 • Zenbakien lerroan 0tik 1000ra arteko zenbakiak adieraztea.
 • Konbinatoria-egoeretan kasuak zenbatzea
 • 0-1000 tartean eragiketa batukorrak egitea
 • Biderkatzeko taulen emaitzak automatizatzea (baita zatiketen emaitzak ere, taulen tartean).
 • Biderketak zenbatestea 0-1000 tartean.
 • Adierazpen aritmetiko biderkatzaileei zentzua ematea.
 • Testuinguruan kokatutako egoerak ebaztea biderketekin.
 • Erpinak, aldeak eta angeluak identifikatzea.
 • Poligonoak sailkatzea
 • 2D irudi baten simetria-ardatzak identifikatzea.
 • Poliedroak eratzea beren garapen lauetan oinarrituz.
 • 3D gorputz baten atalak buruan irudikatzea.
 • Objektu bati mugimendu-jarraibideak ematea haren orientazioa kontuan hartuta.
 • Egoera baterako zein diren neurri-unitate egokiak identifikatzea.
 • Angeluak neurtzea eragiketak eginez.
 • Lauki-sare batean azalerak neurtzea.
 • Luzera neurtzeko testuinguruan kokatutako egoerak ebaztea.
 • Datuak barra- eta sektore-diagrama batean interpretatzea.
 • Gertaera ziurrak, posibleak eta ezinezkoak identifikatzea.
 • Zenbakizko erregulartasunak aurkitzea.
 • Hazkunde-ereduen segida osatzea.
 • Zenbakiak eraldatzea aldaketa-makina erabiliz.
 • Jarraibide sekuentzialei jarraitzea (pentsamendu konputazionala).
LH 5

Maila: Lehen Hezkuntzako 5. mailaren amaieran eta/edo 6. mailaren hasieran

Eduki espezifikoak:

 • Zenbakien lerroan 0tik 1.000.00ra arteko zenbakiak adieraztea.
 • Konbinatoria egoeretan kasuak zenbatzea.
 • Zenbaki dezimalak ordenatzea eta dezimalekin eragiketa batukorrak erraz egitea.
 • Biderketak erraz egitea 1-1000 tartean.
 • Zatiki elementalak identifikatzea eta emandako zenbaki baten zatikia kalkulatzea.
 • Testuinguruan kokatutako egoerak ebaztea zatiketekin 0-1000 tartean.
 • 3D gorputz baten aurpegiak, ertzak eta erpinak identifikatzea.
 • Irudi lau bati simetria bat aplikatzea.
 • 3D irudi baten bistak irudikatzea.
 • Poliedroak eratzea beren garapen lauetan oinarrituz.
 • Objektu bati mugimendu-jarraibideak ematea haren orientazioa kontuan hartuta.
 • Angeluak neurtzea angelu-garraiagailua erabiliz edo ezagutzen ditugun beste angelu batzuetan oinarrituta.
 • Azalerari buruzko oinarrizko kontzeptuak identifikatzea, lauki-sare batean azalerak neurtzea eta poliedroen azalerak neurtzea.
 • Unitate-aldaketak egitea: g, kg.
 • Luzera neurtzeko testuinguruan kokatutako egoerak ebaztea.
 • Datu multzo baten batezbestekoa kalkulatzea.
 • Datuak barra- edo lerro-diagrama batean interpretatzea.
 • Ausazko gertaerak antzematea eta Laplace-ren araua erabiliz probabilitateak kalkulatzea.
 • Balantzak erabiliz pisuen arteko loturak interpretatzea.
 • Hazkunde-ereduen segida osatzea.
 • Venn-en diagramak erabiliz sailkatzea.
 • Zenbakiak eraldatzea aldaketa-makina erabiliz.
 • Jarraibide sekuentzialei jarraitzea (pentsamendu konputazionala).
LH 6

Maila: LH 6ren amaiera

Eduki espezifikoak:

 • Zenbakien lerroan zenbaki dezimaldunak adieraztea.
 • Konbinatoria egoeretan kasuak zenbatzea.
 • Zatiketak erraztasunez egitea taulen tartean.
 • Ezagutzen ditugun emaitzetan oinarrituta, dezimalak dituzten eragiketa batukorren emaitzak ondorioztatzea.
 • Berreketak kalkulatzea.
 • Zatikiak osotasun baten zati gisa identifikatzea eta zenbaki jakin baten zatiak kalkulatzea.
 • Ehunekoak kalkulatzea.
 • Zenbaki baten zatitzaileak identifikatzea.
 • Adierazpen aritmetiko konbinatuei zentzua ematea.
 • Testuinguruan kokatutako egoerak ebaztea zatiketekin.
 • Ertzak eta erpinak identifikatzea.
 • Poliedroak eratzea beren garapen lauetan oinarrituz.
 • 3D irudi baten bistak irudikatzea.
 • Koordenatu kartesiarrekin posizioak identifikatzea.
 • Biraketak identifikatzea.
 • Objektu bati mugimendu-jarraibideak ematea haren orientazioa kontuan hartuta.
 • Azalera, perimetroa eta bien arteko lotura identifikatzea.
 • Perimetroak neurtzea.
 • Lauki-sare batean azalerak neurtzea.
 • Angeluen zabalera zenbatestea.
 • Denbora neurtzeko testuinguruan kokatutako egoerak ebaztea.
 • Sektore-diagramak eta lerro-diagramak interpretatzea.
 • Datu multzo baten batezbestekoa kalkulatzea.
 • Laplace-ren arauarekin probabilitateak kalkulatzea.
 • Errepikatzen den eredu baten urruneko elementua aurkitzea.
 • Ekuazio piktografikoak dituzten sistemak ebaztea.
 • Zenbakiak eraldatzea aldaketa-makina erabiliz.
 • Jarraibide sekuentzialei jarraitzea (pentsamendu konputazionala).

Errendimendu-txosten zehatza

Lortu zure eskolen eta beste zentro batzuek lortutako emaitzen arteko konparaketa.

Gelaren emaitzak (eduki-blokeka eta arlo kognitiboka banatuta), eta emaitza horiek ikastetxeko gainerako gelen emaitzekin eta Innovamat egiten duten gainerako ikastetxeen emaitzekin alderatuta.

Gelako ikasle bakoitzaren emaitzak (eduki-blokeka eta arlo kognitiboka banatuta).

ERREFERENTZIAZKO EBALUAZIOA

Azterketa ofizialen simulakroak

Gainditu aurreko edizioetako azterketa ofizial simulakroak formatu digitalean. Lortu ikasleen errendimenduari buruzko txosten osoa. Erabili datu hauek irakaskuntza-praktika doitzeko, benetako proban nahi diren emaitzak lortzeko.

*Lurralde eta adin zehatzetarako soilik eskuragarri.

Eskuragarri dauden azterketa ofizialen katalogoaren xehetasunak
Espainia
 • TIMSS – LH 4. 2011, 2015 eta 2019ko edizioa
 • CCBB – LH 6. Kataluniako oinarrizko gaitasunak. 2022ko eta 2023ko edizioa
Mexiko
 • TIMSS – LH 4. 2011, 2015 eta 2019ko edizioa
 • MEJOREDU – LH 3. Ebaluazio diagnostikoa. 2023ko edizioa
 • MEJOREDU – LH 4. Ebaluazio diagnostikoa. 2023ko edizioa
 • MEJOREDU – LH 5. Ebaluazio diagnostikoa. 2023ko edizioa
 • MEJOREDU – LH 6. Ebaluazio diagnostikoa. 2023ko edizioa
Estatu Batuak
 • NJSLA – 3. maila. New Jerseyko Ikasleen Ikaskuntzaren Ebaluazioa. 2023ko edizioa
 • NJSLA – 4. maila. New Jerseyko Ikasleen Ikaskuntzaren Ebaluazioa. 2023ko edizioa

Beti laguntzeko prest

Gure aditu taldea eskura izango duzu une oro.
Innovamat