Tornar

17 - Tres aixetes i una piscina

Descobrim relacions de proporcionalitat inversa a partir d’una situació contextualitzada.
Loading...