CESSIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL – Espanya

En relació amb la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria), vostè declara que és l’autor i/o titular dels drets de propietat intel·lectual de l’obra que comparteix mitjançant el present formulari. 

En relació amb aquesta, mitjançant l’acceptació del formulari, vostè cedeix de manera irrevocable i exclusiva a favor de INNOVAMAT EDUCATION, S.L. (d’ara endavant, “INNOVAMAT”) tots els drets de propietat intel·lectual sobre l’obra esmentada anteriorment. Aquests drets inclouen, però no es limiten, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en qualsevol de les modalitats d’explotació existents i conegudes al dia de la data. 

La cessió es realitza de manera global per a tots els estats i tindrà una durada fins a la seva entrada en el domini públic. No s’atorgarà cap compensació econòmica a INNOVAMAT per la cessió de drets realitzada en virtut d’aquest acord.

Innovamat