Responsable del tractament

Identitat: INNOVAMAT EDUCATION, SL (d’ara endavant, BMATH)

NIF: B67098129

Adreça postal: Av. De la Generalitat, 216, 4t 3a, SANT CUGAT DEL VALLÈS (08174 Barcelona, Espanya)

Correu electrònic: rgpd@BMATH.es

INNOVAMAT EDUCATION, SL , com a responsable del web BMATH (https://www.bmath.app/), tracta les dades de caràcter personal següents a les quals accedeix per les vies següents:

 • Dades dels formularis de l’app i del perfil d’usuari: per poder registrar-se com a usuari de l’aplicació o fer certes accions (per exemple, contactar amb BMATH), l’Usuari ha d’omplir el formulari de registre electrònic facilitant una sèrie de dades necessàries per a la prestació dels serveis. En el formulari s’especifiquen les dades d’emplenament obligatori per part de l’Usuari, i la negativa per part de l’Usuari a facilitar-les implicarà no poder registrar-se ni dur a terme cap altra acció. Així mateix, el fet de ser Usuari registrat a BMATH implica tenir un perfil amb camps oberts en els quals l’Usuari pot indicar el que consideri oportú (excepte les dades prohibides indicades més avall). Les dades sol·licitades en el formulari de registre per a famílies són: (1) correu electrònic o dades d’inici de sessió d’un compte d’alguna xarxa social, i (2) nom d’Usuari.
 • Dades econòmiques: si l’Usuari pretén subscriure’s a l’opció prèmium, caldrà que proporcioni les seves dades bancàries i aboni la quantitat mensual de 14,99  €. Tot està degudament detallat en els termes del servei, accessibles des de l’app.
 • Dades associades a la Política de galetes: es pot consultar la Política de galetes de BMATH a  https://www.bmath.app/politica-de-cookies//
 • Dades de les comunicacions entre l’Usuari i BMATH: quan l’Usuari envia un correu electrònic, BMATH en recull les metadades (hora i data de l’enviament, identitat de l’emissor i del receptor, i dades tècniques) i les dades incorporades a qualsevol comunicació entre l’Usuari i BMATH.

Dades prohibides: En qualsevol cas, queda prohibit facilitar a BMATH, o publicar a l’app, qualsevol contingut que contravingui qualsevol prohibició i limitació establerta en les Condicions d’ús (especialment, però no únicament, la prohibició d’emprar dades de caràcter personal —tant del mateix Usuari com de tercers— que continguin informació sensible relativa a persones identificables o identificades, com per exemple: origen racial; pertinença a un sindicat; religió, ideologia o orientació sexual; dades sobre salut; o dades relatives als antecedents penals, procediments i sancions o multes derivades d’aquests o per incompliment d’obligacions dineràries).

L’Usuari garanteix (a) l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades (especialment, però no únicament, aquelles que siguin de caràcter personal) que comuniqui a través de l’app, (b) que són dades o imatges de caràcter personal, o que té permís de l’interessat per emprar aquestes dades, (c) i que mantindrà actualitzada la informació facilitada a BMATH, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real. L’Usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a BMATH o a tercers.

1. Finalitat del tractament

Les dades personals només s’utilitzaran per a les finalitats següents:

 • Fer les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de l’app, que podran voluntàriament facilitar les seves dades per interactuar amb BMATH.
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció del butlletí.
 • Respondre les consultes o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.
 • Oferir la possibilitat a l’Usuari de fer una prova gratuïta del servei prèmium de BMATH durant 7 dies, amb la possibilitat de donar-se de baixa en qualsevol moment del servei.
 • Comunicar-se amb l’Usuari mitjançant l’apartat d’Ajuda habilitat amb aquesta finalitat.
 • Gestionar les interactuacions dels usuaris a les xarxes socials.
 • Dur a terme les prestacions de serveis i productes contractats o subscrits per l’Usuari.
 • Gestionar les dades identificatives dels usuaris que utilitzen l’app BMATH per contractació d’aquests.
 • Contactar amb l’Usuari, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat 
 • Notificar a l’Usuari canvis, desenvolupaments importants de la Política de privacitat, Avís legal o Política de galetes.
 • Fer anàlisis de perfils i d’usabilitat, de l’ús de l’app, mitjançant la implantació de galetes.
 • Les dades d’usuaris i de proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb BMATH, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

L’Usuari pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte «Baixa» a rgpd@BMATH.es.

D’acord amb la LSSICE, BMATH no duu a terme pràctiques de correu brossa, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà de BMATH, l’Usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. BMATH no tractarà les dades personals per a cap altra finalitat que les descrites, excepte per obligació legal o requeriment judicial.

2. Legitimació del tractament

Adjuntem una graella detallada amb la finalitat per a la qual es recullen les dades de l’Usuari i la base legal que ens legitima a fer-ho.   

Finalitat del tractament Per a què recollim la informació de l’Usuari? Legitimitat legal  per tractar la teva informació personal 
Proporcionar-li els nostres productes o serveis, acceptar pagaments i cobraments deguts. (1) Execució contractual. (2) Consentiment exprés de l’interessat.
Completar el seu registre com a Usuari de l’app.(1) Consentiment exprés de l’interessat. (2) Execució contractual. 
Gestionar la relació amb l’Usuari, que inclou: (1) Notificar-li canvis en les nostres condicions de contractació o polítiques.  (2) Sol·licitar que respongui una enquesta o valori els nostres productes i serveis. (1) Execució contractual. (2) Compliment d’una obligació legal. (3) En interès legítim propi (per actualitzar els nostres registres i conèixer l’opinió dels nostres clients sobre els nostres productes i serveis).  
Remetre les comunicacions comercials, butlletins i publicitat, per qualsevol canal de comunicació. (1) Consentiment exprés de l’interessat. (2) En interès legítim propi (sempre que no hagi expressat el seu desig de deixar de rebre les comunicacions, opt-out). 
Respondre-li les consultes i proporcionar-li la informació que hagi requerit, inclòs l’enviament de pressupostos. (1) Interès legítim propi. (2) Execució contractual. (3) Consentiment de l’interessat. (4) Compliment d’una obligació legal. 
Gestionar les interaccions dels usuaris a les nostres xarxes socials.  (1) Compliment d’una obligació legal (per exemple, per eliminar comentaris ofensius, racistes, grollers o injuriosos; mantenir un ambient de respecte i integració, preservar la intimitat de menors, etc.).  (2) Interès legítim propi (per exemple, quan eliminem publicitat de tercers de les nostres xarxes). 
Utilitzar dades analítiques per millorar l’experiència de navegació pel web o l’ús de l’app, implementar estratègies de màrqueting i optimitzar processos de contractació mitjançant l’ús de galetes.  (1) Interès legítim propi. (2) Consentiment de l’interessat (en acceptar l’ús de galetes analítiques, per exemple). 
Administrar i protegir el nostre negoci i la nostra app. Això inclou la detecció de problemes de navegació, anàlisi de dades, testatges de l’app, etc. (1) Compliment d’una obligació legal. (2) Interès legítim propi (gestió de la nostra empresa, proveïment de seguretat a les nostres xarxes, prevenció del frau, etc.). 
Suggerir-li i recomanar-li els productes i serveis que puguin ser del seu interès. (1) En interès legítim (per fer créixer el negoci). 
Facilitar informació personal a les autoritats per requeriment judicial.  Compliment d’una obligació legal. 
Amb qui podríem compartir les dades personals de l’Usuari?

És possible que hàgim de compartir la informació personal de l’Usuari amb:

 • Terceres empreses que subcontractem o proveïdors de serveis que utilitzem per proporcionar els nostres serveis. Per exemple, empreses d’allotjament web (Arsys), empreses de programari en el núvol (AWS, Google), plataformes de màrqueting (Mailchimp, Iterable) o assistents virtuals (Intercom).
 • Tercers que necessitem per gestionar l’empresa. Per exemple, advocats, gestors, informàtics.
 • Les entitats bancàries amb les quals treballem.

Tots els proveïdors amb els quals treballem estan vinculats contractualment amb nosaltres. Podem garantir que compleixen totes les mesures de seguretat necessàries per salvaguardar la informació personal de l’Usuari, que utilitzaran les dades personals únicament i exclusiva per a les finalitats especificades, d’acord amb les nostres instruccions.

També compartirem informació personal amb els cossos i les forces de seguretat quan la llei ens hi obligui.

On allotgem la informació personal de l’Usuari?

Tota la informació que l’Usuari proporcioni, tant a través d’aquest web com per altres vies o canals, serà allotjada en els servidors CLOUD d’Amazon Web Service i de Google. Aquests servidors estan allotjats a dins de l’Espai Econòmic Europeu.

3. Terminis de conservació

Les dades de l’Usuari es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o aquest exerceixi el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del trànsit durant un termini màxim de 2 anys pel cas que fossin requerides pels jutges o tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.

Així mateix, l’informem que les nostres polítiques de conservació de la informació s’ajusten als terminis que marquen les diferents responsabilitats legals a l’efecte de prescripció:

 • Regla General:

En virtut del que estableix l’article 30 de el Codi de Comerç, i llevat altres criteris, tots els documents i/o informació de l’empresa es conservarà durant 6 anys.

Això afecta tota la documentació comptable, fiscal, laboral o mercantil, inclosa la correspondència.

 • Terminis específics:

La nostra empresa també ha de marcar uns mínims terminis en funció de la tipologia de dades que es tracti i atenent els diferents terminis de prescripció, que hauran de conèixer cada un dels departaments.

En aquest quadre es relacionen els terminis de prescripcions que afecten o poden afectar la nostra organització:

Matèria Prescripció Normativa 
Laboral a efectes d’infraccions3 anysArt. 4.1 RD 5/2000
Seguretat Social a efectes d’infraccions4 anysArt. 4.2 RD 5/2000
Prevenció de Riscos Laborals a efectes d’infraccions5 anysArt. 4.3 RD 5/2000
Fiscal a efectes de deutes tributaris4 anysArt. 66 Llei 58/2003
Fiscal a efectes de comprovacions de quotes compensades o deduccions aplicades10 anysArt. 66 bis Llei 58/2003
Comptable i mercantil6 anysArt. 30 del CC
Delictes contra Hisenda Pública i Seguretat Social10 anysArt. 131 LO 10/1995

Les dades personals de l’Usuari no seran objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre aquestes dades.

4. Comunicacions

Qualsevol comunicació remesa quedarà incorporada als sistemes d’informació de BMATH. En acceptar aquestes condicions, termes i polítiques, l’Usuari consent expressament que BMATH faci les activitats i accions següents, llevat que l’Usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i promocionals per qualsevol mitjà habilitat informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En cas que l’Usuari hagi consentit expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció al butlletí, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant els usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes i la resta d’informació sobre els serveis i productes de BMATH iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’Usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

5. Mitjans oficials de comunicació

S’informa l’Usuari que els mitjans habilitats per BMATH per comunicar-se amb clients i altres afectats són el telèfon corporatiu i el correu electrònic corporatiu.

Si l’Usuari remet informació personal a través d’un mitjà de comunicació diferent dels indicats en aquest apartat, BMATH quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat de què disposi el mitjà en qüestió.

6. Drets de les persones interessades

L’Usuari pot sol·licitar l’exercici dels drets següents davant BMATH presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a rgpd@innovamat.es, indicant com a Assumpte: «RGPD, Drets afectat». Ha d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:

 • Dret d’accés: permet a l’Usuari conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret de l’Usuari perquè no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’Usuari, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.

L’Usuari té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

7. Informació addicional

Información recollida

Les dades recollides per part de BMATH són les següents:

 • Aquelles que els usuaris proporcionin a través dels diferents serveis oferts a l’app.
 • Aquelles incloses en els diferents formularis previstos a l’app.
 • Dades recollides a través de les galetes per a la millora de l’experiència de la navegació segons s’informa a la Política de galetes.
 • Dades facilitades pels clients destinataris dels serveis, per qualsevol mitjà.

8. Xarxes socials

BMATH pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (o estableixin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de BMATH es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’Usuari.

BMATH tractarà les dades de l’Usuari amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis de BMATH, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que facin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers, i en general qualssevol que siguin els continguts que BMATH consideri inapropiats.
 • Que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, BMATH es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un fitxer propietat de BMATH.

En tot cas, si l’Usuari remet informació personal a través de la xarxa social, BMATH quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables en aquesta plataforma, i l’Usuari, en cas que les vulgui conèixer, haurà de consultar les condicions particulars corresponents de la xarxa en qüestió.

9. Mesures de seguretat

Les dades que faciliti l’Usuari es tractaran de manera confidencial. BMATH ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

10. Idioma

L’idioma aplicable a aquesta Política de privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

11. Canvis en aquesta política de privacitat

BMATH es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

12. Legislació

Amb caràcter general, les relacions entre BMATH i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts.

Innovamat