DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES La ciència de l’aprenentatge
Recerca al servei de l’educació

Educar per al demà

El paradigma educatiu ha anat evolucionant al llarg del temps, gràcies a la contribució de docents i investigadors, amb el propòsit de desenvolupar una societat competent i crítica.

Són ja molts els centres que preparen els joves per superar els reptes del futur, donant-los eines per fer front a l’imprevist.

ELS NOSTRES PILARS

La comprensió i el desenvolupament de competències

En matemàtiques és imprescindible que els alumnes desenvolupin coneixements. I també actituds, valors, habilitats i comportaments que els serveixin per estructurar el pensament, i donin sentit als continguts i als processos.
Aquest enfocament ja s’ha integrat en la majoria dels currículums globals. A Innovamat, abracem aquestes bases per aconseguir un aprenentatge millor i contribuir a una societat més crítica. Per aconseguir-ho, la nostra seqüència i cadascuna de les activitats estan fonamentades en principis extrets de la investigació educativa més rigorosa.

Aquests principis es detallen al nostre llibre blanc.

Principis didàctics

Un aprenentatge profund dels continguts i el desenvolupament de processos matemàtics permet que els alumnes…

Vagin més enllà de la reproducció, comprenguin els fonaments dels conceptes i puguin deduir com aplicar-los en contextos desconeguts.

Consolidin, en passar pel descobriment, la discussió, la manipulació, la representació, l’abstracció i l’automatització.

Desenvolupin les capacitats de resolució de problemes, raonament, connexions i comunicació.

La seqüència didàctica

Després d’anys de treball, anàlisi de desenes de currículums internacionals i estudi de les publicacions científiques sobre aprenentatge de les matemàtiques, hem dissenyat una meticulosa seqüència d’aprenentatge de les matemàtiques dels 3 fins als 16 anys d’edat. La seqüència es fa servir tant en la selecció dels models didàctics (perquè siguin consistents entre els cursos) com per al disseny de recursos d’atenció a la diversitat o per establir les transicions entre les etapes.

Institucions de referència

Per aconseguir una comprensió profunda i duradora de les matemàtiques, nombroses institucions internacionals hi contribueixen amb les seves investigacions, descobriments i propostes concretes per a l’aula, compartint els seus avenços amb la comunitat educativa.

Aquestes organitzacions són els nostres referents i la font dels principis didàctics de la proposta d’Innovamat.

NCTM

National Council of Teachers of Mathematics.
Organització professional dedicada a la millora de l’educació matemàtica. Virgínia, EU A

Coneix l’NCTM

NRICH

Universitat de Cambridge.
Projecte de matemàtiques que proporciona materials, guies i recursos gratuïts per a mestres i famílies. Cambridge, Anglaterra

Més sobre l’NRICH

Institut Freudenthal

Facultat de Ciències de la Universitat d’Utrecht.
Centre de recerca i desenvolupament en matemàtiques i ciències, currículum i formació docent. Utrecht, Països Baixos

Coneix l’Institut Freudenthal

Marc PISA de l’OCDE

Universitat de Roskilde
Marc de referència per mesurar la capacitat dels alumnes per utilitzar coneixements i habilitats de lectura, escriptura, matemàtiques i ciència per fer front als reptes de la vida real. Roskilde, Dinamarca

Més sobre el marc PISA
INVESTIGACIÓ INTERNA

Vèrtex, el nostre centre de recerca

Un grup de recerca propi que traça ponts entre la ciència de l’aprenentatge, la proposta d’Innovamat i la realitat de l’aula.

Investigar i generar evidències que permetin analitzar, mesurar l’impacte i millorar la proposta d’Innovamat.

Descobrir els factors sociocognitius i didàctics que influencien l’aprenentatge de les matemàtiques i desenvolupar intervencions que atenguin les necessitats de l’alumnat.

Compartir conclusions i evidències científiques, així com transferir aquests resultats per contribuir al desenvolupament de la didàctica de les matemàtiques.

ELS NOSTRES RECURSOS

Què oferim?

Recursos basats en la recerca

Sempre disposats a ajudar

Tingues la seguretat de tenir un equip d’especialistes a la teva disposició en tot moment.
Innovamat