Batxillerat Internacional
L’encaix de la nostra proposta amb el marc de referència IB
El nostre enfocament

Impulsem el desenvolupament de competències i l’aplicació dels coneixements adquirits en diversos contextos. Creiem en la importància de fomentar habilitats competencials i aplicables a situacions més enllà de l’aula.
Volem que els infants entenguin, aprenguin a raonar, sàpiguen resoldre problemes reals i vegin les matemàtiques de manera concreta, significativa i aplicada.

Encaix personalitzat

Treballem juntament amb el centre per seqüenciar l’aprenentatge matemàtic de manera que el cicle d’indagació sorgeixi de manera natural. Amb la didàctica de les matemàtiques com a guia, personalitzem la proposta al marc d’indagació del centre.
Ens assegurem una transició òptima entre cursos i etapes; tant per al Programa d’Educació Primària (PEP) com per al Programa d’Anys Intermedis (PAI).
Les nostres bases de l’aprenentatge

L’infant en el centre del procés d’aprenentatge.

L’aprenentatge es construeix a partir de la indagació, el debat i el descobriment.

El programa promou un ambient de resolució de problemes i de proactivitat constant.

CASOS D’ÈXIT

Descobreix com generen un aprenentatge significatiu

Docents, coordinadors i directors opinen sobre la seva experiència amb Innovamat.

Sempre disposats a ajudar

Tingues la seguretat de tenir un equip d’especialistes a la teva disposició en tot moment.
Innovamat