CONCEPTUALITZADORA

Laura Morera

La Laura Morera és llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i doctora en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment, és professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i col·laboradora a Innovamat. A més a més, la Laura té més de 17 anys d’experiència docent a primària, secundària i la universitat; i també ha liderat formacions per a docents.

Articles publicats:

Vilalta, A., Deulofeu, J., i Morera, L. (2024) Enriching Math Teaching Guides from a Competency-Based Perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education (in press).

Morera, L., Rios, B., i Vilalta Riera, A. (2020). Activitats STEM des d’una perspectiva matemàtica rica. Guix (Ed. impresa. Barcelona), 465, 75-76.

Morera, L., Fortuny, J. M., Adan, M., i de la Fuente, A. (2017). Funciones cuadráticas y un cóctel de apps. Uno. Didáctica de las Matemáticas, 77, 34-41.

Artés, M., Badillo, E., García-Honrado, I., Morera, L., i Prat, M. (2015). Una propuesta metodológica para el diseño, gestión y evaluación competencial de estrategias de resolución de un problema multiplicativo combinatorio. Números, 89, 69-85.

Artés, M., Badillo, E., García-Honrado, I., Morera, L., i Prat, M. (2015). Una mirada compleja al diseño, gestión y evaluación de estrategias de resolución de un problema de pensamiento multiplicativo combinatorio. Números, Revista de Didáctica de las Matemáticas, 89, 56-73.

PlaFerrer, M., Fortuny, J. M., i Morera, L. (2014) Efectos de la actuación docente en la generación de oportunidades de aprendizaje matemático. Enseñanza de las Ciencias, 32(3), 385-405.

Ferrer, M., Fortuny, J. M., Morera, L. (2014) Sobre las discusiones en gran grupo. Exemplificació en un problema de semblança. Uno. Didáctica de las Matemáticas, 67, 57-66. Planas, N., i Morera, L. (2011) Educación matemática e interacción en el aula de secundaria. Uno. Didáctica de las Matemáticas, 58, 77-83.

Morera, L., Chico, J., Badillo, E., i Planas, N. (2012) Problemas ricos en argumentación: reflexiones sobre el pensamiento del alumnado y la gestión del profesor. SUMA, Revista sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 70, 9-20.

Morera, L., Fortuny, J. M., i Planas, N. (2012) Momentos clave en el aprendizaje de isometrías en un entorno colaborativo y tecnológico. Enseñanza de las Ciencias, 30(1), 143-154.

Morera, L. (2011) Uso del GeoGebra en el aprendizaje de las transformaciones. Uno. Didáctica de las Matemáticas, 56, 95-103.

Llibres i capítols destacats:

Calvo, C., Deulofeu, J., Jareño, J., i Morera, L. (2016) Aprender a enseñar matemáticas en la educación secundaria obligatoria. Madrid: Síntesis

Planas, N., i Morera, L. (2012) La argumentación en la matemática escolar: Dos ejemplos para la formación del profesorado, 275-300. Fons Editorial Mario Briceño Iragorry

Presentacions en congressos:

Vilalta, A., Morera, L., i Deulofeu, J. (2020). Activitats competencialment riques per a l’aula de primària. [Virtual Workshop]. Presentation at the Congrés Català d’Educació Matemàtica 2020, Reus-Tarragona, Spain.

Vilalta, A.,Morera, L., Rojas, F., i Solar, H. (2021). Rich Math Activities for a Primary School Class [Virtual Workshop]. 14th International Congress of Mathematical Education (ICME14), Shanghai, Xina.

Morera, L., Llorente, R., Souto, B., Torregrosa, A., i Fábrega, J. (en premsa). The Power of Digital Tools in Estimation Work. A NCTM 2022, Anual Meeting & Exposition. LA.

García, J., Morera, L., Sabaté, F., Souto, B. Activitats riques al llarg de la vida. XXIII Jornada didàctica ABEAM (2021)

Morera, L., Llorente, R., Souto, B., Torregrosa, A., i Fábrega, J. (en premsa). The Power of Digital Tools in Estimation Work. A NCTM 2022, Anual Meeting & Exposition. LA.

Vilalta, A., Torregrosa, A., Morera, L. & Real, A. (2022). Actividades ricas para primaria: los procesos matemáticos en el aula [Virtual Workshop]. Presentation at the IX Congreso Iberoamericano de Educación Matemática, São Paulo, Brasil.

Caelles, M., Morera, L., i Vilalta, A. (2023). 8 rutines per a la fluïdesa matemàtica, 23a Jornada Ademgi Perímetre. Parlem i compartim situacions d’aprenentatge, Girona, Espanya.

Vilalta, A., Calvo, C., i Morera, L. (2023). Actividades ricas para primaria: los procesos matemáticos en el aula. [Workshop]. Accepted for presentation at the Conferencia Interamericana de Educación Matemática, Lima, Perú.

CONCEPTUALITZADORA

Cecilia Calvo

La Cecilia Calvo és llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de la República d’Uruguai (UdelaR) i doctora en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Té més de 30 anys d’experiència com a docent i actualment és professora de matemàtiques a l’Escola Galí Bellesguard. També lidera formacions per a docents de matemàtiques i és col·laboradora a Innovamat.

Articles publicats:

Barba, D., i Calvo, C. (2012 a 2017). Ell@s tienen la palabra, secció fixa dedicada a primària a Suma: Revista sobre Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas, ISSN 1130-488X, núm. 70 a 88.

Calvo, C. et al (2022). Pensar matemáticamente, Cuadernos de Pedagogía, ISSN 0210-0630, núm. 531, p. 73-79.

Vilalta, A., Calvo, C., i Correig, E. (2023). Automatizar las tablas de multiplicar: un propósito que va más allá de 3º de primaria, Uno: Revista de didáctica de las matemáticas, ISSN 1133-9853, núm. 99, p. 61-67.

Caelles, M., i Calvo, C. (2023). Estimulando la actividad matemática mediante teoremas, La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, ISSN 1138-8927, Vol. 26, núm. 2, p. 373-388.

Llibres i capítols destacats:

Calvo, C., Deulofeu, J., Jareño J., i Morera, L. (2016). Aprender a enseñar matemáticas en la educación secundaria obligatoria. Editorial Síntesis, ISBN: 9788490774205 i 9788490779484

EQUIP DIDÀCTIC

Albert Vilalta

L’Albert Vilalta és llicenciat en Enginyeria Superior en Telecomunicacions i s’està doctorant en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Té més de set anys d’experiència com a docent i actualment és professor de matemàtiques a la facultat d’Educació de la UAB i membre de l’equip didàctic d’Innovamat, en el qual desenvolupa tasques de recerca, desenvolupament, formació i comunicació.

Articles publicats:

Correig-Fraga, E., Vilalta-Riera, A., Calvo-Pesce, C., Vilalta, A., Deulofeu, J., i Morera, L. (In press) Enriching Math Teaching Guides from a Competency-Based Perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education.

Correig-Fraga, E., Vilalta-Riera, A., i Calvo-Pesce, C. Development and validation of a semi-automated, scalable response to intervention framework in mathematics. SN Soc Sci 4, 31 (2024). https://doi.org/10.1007/s43545-024-00835-7

Vilalta, A. (2021). Un projecte per desenvolupar la competència matemàtica a l’aula de primària. Uno: Revista de Didáctica de las Matemáticas, ISSN 1133-9853, núm. 92, p. 73-79.

Vilalta, A., Calvo, C., i Correig, E. (2023). Automatizar las tablas de multiplicar: un propósito que va más allá de 3º de primaria. Uno: Revista de Didáctica de las Matemáticas, ISSN 1133-9853, núm. 99, p. 61-67.

Morera, L., Ríos, B., i Vilalta, A. (2020). Actividades STEM desde una perspectiva matemática rica. Aula de Innovación Educativa Graó, 292, 71-72.

Presentacions en congressos:

Vilalta, A.,Morera, L., Rojas, F., i Solar, H. (2021). Rich Math Activities for a Primary School Class [Virtual Workshop]. 14th International Congress of Mathematical Education (ICME14), Shanghai, Xina.

Caelles, M., Vilalta, A., i Sánchez, V. (2022). «Sam’s Journey»: Exploring the History of Math and Sense of Identity through Powerful Narrative [Workshop]. Annual Meeting of the National Council of Teachers of Mathematics, Los Angeles (CA), USA.

Caelles, M., Vilalta, A., i Sánchez, V. (2023). Historia e identidad matemática en el aula de secundaria: una experiencia a través de la ficción [Workshop]. Conferencia Interamericana de Educación Matemática, Lima, Perú.

Vilalta, A. (2023). Enhancing Mathematical Processes: Rich Math Tasks in Elementary Education [Workshop]. Fall Conference of the Association of Mathematics Teachers of New Jersey (AMTNJ), Lincroft (NJ), USA.

EQUIP DIDÀCTIC

Judith Fábrega

La Judith Fábrega és llicenciada en Educació Infantil per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctora en Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals per la Universitat de Florida (UF), amb l’especialització en Curriculum and Instruction. Amb més de 10 anys d’experiència com a docent, va ser mestra en una escola bilingüe de Kindergarten als Estats Units gràcies al programa Professorat Visitant. Actualment, és membre de l’equip didàctic d’Innovamat.

Articles publicats:

Akiba, M., Murata, A., Howard, C., Wilkinson, B., i Fábrega, J. (2019). Race to the Top and Lesson Study Implementation in Florida: District Policy and Leadership for Teacher Professional Development. A: Huang, R., Takahashi, A., i da Ponte, J. (eds.). Theory and Practice of Lesson Study in Mathematics. Advances in Mathematics Education. Springer, Cham

Edo, M., i Fábrega, J. (2013). Matemáticas de Infantil en Delaware, USA. Edma 0-6: Educación Matemática en la Infancia, Vol. 2(1). Recuperat de http://www.edma0-6.es/index.php/edma0-6

Edo, M., i Fábrega, J. (2015). Cultivar matemáticas. Infancia, 149, p. 29-37.

Llibres destacats:

Fábrega, J. (2020). Teacher learning through seeing students’ mistakes during inclusive mathematics lesson study. In Stepping Up Lesson Study.

Presentacions en congressos:

Lev, S., Fábrega, J., Clark, A., i Starkey, E. (2023). Meaningful Math: Improving Student Outcomes by Integrating Content and Process through PBL. Session at the NCTM conference. Washington DC.

Fábrega, J., Edo, M., Pablo, M., i Garcia, B. (2022). The blank page: Students representations and decomposition of numbers.  A EECERA 31th anual conference. Lisboa.

Fábrega, J., Edo, M., i Torregrossa, A. (2022). Supporting early mathematics through play: Number Decomposition. A EECERA 30th anual conference. Glasgow.

Howard, C., Akiba, M., Murata, A., i Fábrega, J. (2018). Teachers leaders’ agency in professional learning. Paper presentation at the AERA conference. New York City.

Akiba, M., Murata, A., Fábrega, J., i Howard, C. (2017). Identifying Lesson Study Design Features for Supporting Teacher Learning. Paper presentation at the WALS conference. Nagoya, Japan.

Murata, A., i Fábrega, J. et al. (2016). Case of Preservice Elementary Mathematics Lesson Study: Teacher Visions and Learning Process to Teach. Paper presentation at the AERA conference. Washington DC.

Martínez, S., Lizárraga, J. R., i Fábrega, J. (2016). Leveraging Heteroglossic Language Ecologies in the Home. Structured Poster Session. AERA conference. Washington DC.

EQUIP DIDÀCTIC

Frank Sabaté

En Frank Sabaté és diplomat en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i és professor associat a la Universitat de Barcelona (UB), on imparteix l’assignatura Nous Entorns i Recursos Digitals. També és professor al Màster en Joc, Gamificació i Tecnologia Aplicats a l’Educació a l’ENTI-UB. En Frank té més de 15 anys d’experiència com a mestre de primària i està especialitzat en robòtica educativa i programació d’ordinadors a l’aula. Actualment, és membre de l’equip didàctic d’Innovamat.

Articles publicats:

Sabaté, F. (2013). «Scratch»: la tecnologia al servei del pensament creatiu. Perspectiva escolar, 369, 63-67.

Bosch, J. F., Muntaner, E., Niell, M., Cufí, X., i Sabaté, F. (2015). Aprendre geometria amb robots i altres estris computacionals. Perspectiva escolar, 380, 26-30.

Sabaté, F. (2019). C.R.A.P. Centre de Recerca d’Activitats Paranormals: una proposta gamificada per treballar la tecnologia a educació primària des d’una perspectiva maker. Ciències, 38, 36-43.

Sabaté, F. (2021). El acompañamiento en la transformación metodológica de un centro hacia una mirada STEAM. Quaderns de pedagogia, 519, 90-94.

Llibres destacats:

Sabaté, F. (2013). Mates para Peques. Editorial Imaginarium. ISBN: 978-84-92882-98-4

Sabaté, F. (2009). Los Enigmas del Pirata Roque Rompecabezas. Mi primer Brain Trainer. Editorial Osa Menor. ISBN: 978-84-92766-01-7

EQUIP DIDÀCTIC

Blanca Souto

La Blanca Souto és llicenciada en Matemàtiques per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i doctora en Didàctica de les Matemàtiques per la mateixa universitat. Com a professora ha impartit classes de matemàtiques en aules universitàries i també de tots els cursos de secundària i batxillerat, tant a Madrid com a Catalunya. Ha participat en formacions a docents en didàctica de les matemàtiques i col·labora amb l’associació de professors de matemàtiques SMPM «Emma Castelnuovo». També és membre de l’equip didàctic d’Innovamat.

Articles publicats:

Calvo Pesce, C., Caelles Vidal, M., Souto Rubio, B., i Torrallardona Raventós, M. (2024). Atividades Ricas para Ensino Fundamental II: Os Processos Matemàtics em Sala de Aula. MultiAtual, 5(1), 22-31. DOI: 10.5281/zenodo.10513162

Morera, L., Souto, B., Arteaga, P. (2016). ¿Qué hacer antes de llevar un problema al aula? Revista de Didáctica de las Matemáticas UNO. Vol. 71, 53-60. Editorial Graó. Barcelona

Souto, B., i Gómez-Chacón, I. (2011). Visualization at University Level. The concept of integral. Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, 16, 217-246. IREM de STRASBOURG, Université de Strasbourg.

Llibres destacats:

Sabaté, F. (2013). Mates para Peques. Editorial Imaginarium. ISBN: 978-84-92882-98-4

Sabaté, F. (2009). Los Enigmas del Pirata Roque Rompecabezas. Mi primer Brain Trainer. Editorial Osa Menor. ISBN: 978-84-92766-01-7

EQUIP DIDÀCTIC

Marc Caelles

En Marc Caelles és graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB), on va obtenir el premi August Palanques al millor expedient acadèmic. Té més de quatre anys d’experiència com a docent i és professor de matemàtiques a l’escola Galí Bellesguard. En Marc combina la seva tasca com a professor amb formacions per a docents i és membre de l’equip didàctic d’Innovamat.

Articles publicats:

Caelles, M., i Calvo, C. (2023). Estimulando la actividad matemática mediante teoremas, La Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, ISSN 1138-8927, Vol. 26, núm. 2, p. 373-388.

Presentacions en congressos:

Caelles, M., Vilalta, A., i Sánchez, V. (2023). Historia e identidad matemática en el aula de secundaria: una experiencia a través de la ficción. [Workshop]. Conferencia Interamericana de Educación Matemática, Lima, Perú.

Caelles, M., Morera, L., i Vilalta, A. (2023). 8 rutines per a la fluïdesa matemàtica, 23a Jornada Ademgi Perímetre. Parlem i compartim situacions d’aprenentatge, Girona, Espanya.

Abárzuza, F., Caelles, M., i Sabaté, F. (2023). La pre-àlgebra… a què ens referim? Des de quan la podem començar a treballar?, XXIV Jornada didàctica matemàtica d’ABEAM, Barcelona, Espanya.

Caelles, M., Vilalta, A., i Sánchez, V. (2022). «Sam’s Journey»: Exploring the History of Math and Sense of Identity through Powerful Narrative. [Workshop]. Annual Meeting of the National Council of Teachers of Mathematics, Los Angeles (CA), USA.

EQUIP DIDÀCTIC

Alba Torregrosa

L’Alba Torregrosa és llicenciada en Educació Primària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctora en Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències Experimentals per la mateixa universitat. Actualment, és membre de l’equip didàctic d’Innovamat.  Està especialitzada en innovació i recerca en el camp de la didàctica matemàtica i ha estat professora associada a la UAB. Té més de set anys d’experiència com a mestra de primària.

Articles publicats:

Torregrosa, A., Deulofeu, J., i Albarracín, L. (2020). Caracterización de procesos metacognitivos en la resolución de problemas de numeración y patrones matemáticos. Educación matemática, 32(3), 39-67.

Torregrosa, A., Albarracín, L., i Deulofeu, J. (2021). Orientation and Peer Assessment: Two key aspects for the evolution of the problem-solving process. Bolema: Boletim de Educação Matemàtica, 35, 89-111.

Torregrosa, A. (2020). La base de orientación no lineal: estudio de tres grupos clase ante un mismo ciclo de resolución de problemas de patrones. Revista Épsilon, 104, 7-23.

Torregrosa, A., Alba, M., i Albarracín, L. (2023). Aprendizaje basado en problemas en Educación Infantil: promoviendo aprendizajes estadísticos: Problem-based learning in Early Childhood Education: promoting statistical learning. ASSAIGS. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, 38(1), 155-170.

Presentacions en congressos:

Torregrosa, A., Albarracín, L., i Deulofeu, J. (2019). Desarrollo de una herramienta metacognitiva: hacia la base de orientación no lineal. A: J. M. Marbán, M., Arce, A., Maroto, J. M. Muñoz-Escolano, i Á. Alsina (Eds.), Investigación en Educación Matemática XXIII (p. 655). Valladolid: SEIEM.

Torregrosa, A., Albarracín, L., i Deulofeu, J. (2021). Resolución e invención de problemas: la estrategia de resolución con relación al problema inventado. A: P. D. Diago, D. F. Yáñez, M. T. González-Astudillo, i D. Carrillo (Eds.), Investigación en Educación Matemática XXIV (p. 595-602). València: SEIEM.

Torregrosa, A., Albarracín, L., i Deulofeu, J. (2019). Estadios evolutivos de una base de orientación no lineal. A FESPM, Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas (p. 1501). A la Corunya: JAEM.

Fábrega, J., Edo, M., i Torregrossa, A. (en premsa). Supporting early mathematics through play: Number Decomposition. A EECERA 30th anual conference. Glasgow.

Morera, L., Llorente, R., Souto, B., Torregrosa, A., i Fábrega, J. (en premsa). The Power of Digital Tools in Estimation Work. A NCTM 2022, Anual Meeting & Exposition. LA.

EQUIP DIDÀCTIC

Julio García

En Julio García és llicenciat en Educació Primària per la Universitat de Barcelona (UB) amb una menció en matemàtiques, i és especialista en didàctica de les matemàtiques. Com a mestre, té més de 7 anys d’experiència fent classe de matemàtiques en tots els cursos de primària. En Julio també ha impartit formacions per a docents en didàctica de les matemàtiques. Actualment, és membre de l’equip didàctic d’Innovamat com a responsable de l’àrea d’Avaluació i currículum.

Presentacions en congressos:

García, J., Morera, L., Sabaté, F., i Souto, B. (2021). Activitats riques al llarg de la vida, Barcelona, Espanya.

García, J., (2020). Matemàtiques i creativitat, Figueres, Espanya.

García, J., (2020). Els cucs de Fibonacci, Congrés Català d’Educació Matemàtica, Barcelona, Espanya.

García, J., i Hidalgo, C. (2016). Quanta llengua hi ha a les mates!, Congrés Català d’Educació Matemàtica, Barcelona, Espanya.

EQUIP DIDÀCTIC

Dinko Mitrovich

Dinko Mitrovich és professor d’Estat en Matemàtiques per la Universitat Metropolitana de Ciències de l’Educació i Màster en Educació per la Universitat de Santiago de Xile. Amb més de 23 anys d’experiència com a docent, ha impartit classes a secundària i batxillerat. Ha estat formador de docents de matemàtiques per a primària i secundària i ha participat en projectes didàctics de matemàtiques en el Ministeri d’Educació de Xile. Actualment, és membre de l’equip didàctic d’Innovamat.

Articles publicats:

Espinoza, L. Mitrovich, D. et al. (2008). «Análisis de las competencias matemáticas en NB1. Caracterización de los niveles de complejidad de las tareas matemáticas». Projecte FONIDE Núm.: DED0760

Llibres destacats:

Espinoza, L. Mitrovich, D. (2001). «Estudiar matemáticas en el segundo ciclo: Campo de problemas en torno a las fracciones». Libro para profesores de matemáticas de segundo ciclo. Programa de las 900 escuelas. Mineduc.

Espinoza, L. Mitrovich, D. et al. (2003, 2004, 2005 i 2006). «Serie de 16 Unidades didácticas de la Estrategia de Asesoría a la Escuela para la Implementación Curricular LEM – Matemática». Usach–Mineduc.

Espinoza, L. Mitrovich, D. et al. (2007-2008). «Unidades didácticas digitales para el proyecto TIC en aula». Interactivos para 1º, 2º, 3º y 4º básico. País Digital – USACH.

González, E., Mitrovich, D., i Solis, N. (2019). «Pensadores del Futuro», Llibre de matemàtiques per a kínder. DIDACTIMAT. Imprès a Xile. Segona edició

González, E., Mitrovich, D., i Solis, N. (2019). «Pensadores del Futuro», Llibre de matemàtiques per a Prekínder. DIDACTIMAT. Imprès a Xile. Segona edició.

Mineduc (2020). Adaptació de textos japonesos de l’Editorial Gakko Tosho al currículum xilè creant els textos de l’estudiant Sumo Primero 5° y 6° Básico i les Guies Didàctiques per als docents. Conveni de col·laboració entre Mineduc i Centre de Modelamiento Matemático de la Universitat de Xile.

Presentacions en congressos:

Mitrovich, D. (2019). Conferència «Transformando una región con el Método Matemático Singapur:  El caso de Barranquilla». IV Congreso Internacional «Transformando la Enseñanza». Lima, Perú.

Mitrovich, D. (2019). Conferència «¿Cómo influir en las creencias que tienen los docentes sobre la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas?». Workshop Experiencias de Desarrollo Profesional Docente en Matemáticas. Organitzat pel Centro de Modelamiento de Matemáticas i CIAE, tots dos de la Universitat de Xile

COL·LABORADOR

David Barba

Mestre i professor emèrit del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va exercir de coordinador de l’assignatura de Didàctica de les Matemàtiques. També he estat el responsable de matemàtiques a l’associació Rosa Sensat i, durant molts anys, formador de mestres en actiu. Ha col·laborat en la proposta d’Innovamat.

COL·LABORADOR

Jordi Deulofeu

Doctor en Didàctica de les Matemàtiques (UAB), professor honorari de la UAB, amb 45 anys d’experiència docent en instituts, universitat i formació de professorat. Col·laborador en l’assessorament d’Història de les Matemàtiques per a la trama de secundària, en la seqüenciació d’activitats curriculars d’Innovamat i en estudis de recerca sobre la qualitat del projecte.

COL·LABORADORA

Mequè Edo

Doctora en Didàctica de les Matemàtiques (UAB), professora del Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals de la UAB, i col·laboradora en la conceptualització d’activitats d’infantil d’Innovamat.

COL·LABORADOR

Anton Aubanell

Llicenciat en Matemàtiques i catedràtic de Matemàtiques a educació secundària. 40 anys d’experiència docent a secundària i a la universitat, on ha impartit Didàctica de les Matemàtiques. Cofundador del Museu de les Matemàtiques de Catalunya. Ha col·laborat en la proposta d’Innovamat com a assessor en Història de les Matemàtiques per a la trama de secundària i assessorament en seqüenciació d’activitats curriculars.

COL·LABORADOR

Joan Jareño

Ha estat membre del CREAMAT del Departament d’Educació de la Generalitat, professor de matemàtiques a secundària i formador de professorat. Ha col·laborat en la proposta d’Innovamat com a assessor en Història de les Matemàtiques per a la trama de secundària i en la seqüenciació d’activitats curriculars.

COL·LABORADOR

Manel Martínez

Llicenciat en Matemàtiques i professor de matemàtiques. Ha estat president de l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i Aprenentatge de les Matemàtiques (ABEAM). Actualment, és coordinador del Grup de Resolució de Problemes (ABEAM), integrant del Grup Cúbic (UB) i membre de la Comissió Cangur (SCM). Ha col·laborat en la proposta d’Innovamat en la conceptualització i seqüenciació de les activitats per a secundària.

Sempre disposats a ajudar

Tingues la seguretat de tenir un equip d’especialistes a la teva disposició en tot moment.
Innovamat